ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบสื่อการสอนทะเบียนพาณิชย์ (VAI ทะเบียนพาณิชย์) 12-06-2558 14:04


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบสื่อการสอนทะเบียนพาณิชย์ (VAI ทะเบียนพาณิชย์) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ท่านที่ต้องการศึกษากฎหมายทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบอนิเมชั่น สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ VAI ทะเบียนพาณิชย์ (www.dbdacademy.com/vaivdo/) โดยกรอกรหัสผู้ใช้ : (รหัสสำหรับเข้าใช้ระบบที่ท่านได้จากกรมฯ) และรหัสผ่าน : 12345678    (คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ VAI ทะเบียนพาณิชย์)