ดาวน์โหลดเอกสารจากการอบรมความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์จากโครงการอบรม 26-02-2563

ดาวน์โหลดเอกสารจากการอบรมความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์จากโครงการอบรม- เอกสารประกอบการอบรมระบบจดทะเบียนพาณิชย์เบื้องต้น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)- เอกสารประกอบแนวทางปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)[more]


วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (!!new!!) 10-01-2563

วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome คลิกเพื่อเปิดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2562 14-08-2562


ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้ระบบทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome 22-11-2560

ดาวน์โหลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้ระบบทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)[more]


ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ปี 2562 22-11-2560

ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ปี 2562 (คลิกเพื่อเลือกดาวน์โหลด)[more]


การเข้าเว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ที่ถูกต้อง 21-07-2559

ดาวโหลดวิธีการเข้าเว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ที่ถูกต้อง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)[more]


แบบบันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ 27-10-2558

สำหรับใช้ในกรณีแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ จากผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง) หรือ...[more]


ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการค้างาช้าง 08-09-2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการค้างาช้าง 1. สำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง (12-5-57) สำนัก ข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...[more]


ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน/แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ 17-07-2558

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน/แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ 1. ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน 1.1 คู่มือกรณีเป็นบุคคลธรรมดา - การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) -...[more]


8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา 18-11-2557

8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา   1. ปัญหา ระบบแสดงหน้าจอเปล่าสีขาว หรือขึ้นให้เลือกเปิด หรือบันทึกไฟล์หน้าใบสำคัญด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง...[more]


การจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ 29-10-2557

วิธีการจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ  ...[more]


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 05-09-2557

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)[more]


เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 30-06-2557

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) [more]


วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ 24-04-2557

วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ ให้เทศบาล หรือ อบต.ที่ได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ...[more]


ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 03-01-2557

ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 ปรับปรุงใหม่ แก้ไขเพิ่มเป็นทั้งหมด 157 รหัส โดยเพิ่มรหัส 46109 การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง เกี่ยวกับสินค้า เช่น นายหน้าขายสินค้า นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)[more]