วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome 10-01-2563

วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร)[more]


แนวปฎิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์จากการอบรม 25-09-2561

แนวปฎิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์จากการอบรม (คลิกเพื่อเปิดไฟล์)[more]


หนังสือตอบข้อวินิจฉัย เรื่อง แนวทางฯ การจดกิจการนายหน้า หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร 06-01-2560

หนังสือตอบข้อวินิจฉัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการนายหน้า หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร (คลิกเพื่อดูข้อวินิจฉัย)[more]


วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ จากพาณิชยกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นพาณิชยกิจทั่วไป 30-09-2559

วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ จากพาณิชยกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นพาณิชยกิจทั่วไป (คลิกเพื่อเปิดรูปภาพ)[more]


ดาวน์โหลดเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิย์ พ.ศ. 2499 (17 มีค.2559) 24-03-2559

ดาวน์โหลดเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิย์ พ.ศ. 2499 (รายละเอียดโปรดคลิก)[more]


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ (เบื้องต้น) 12-06-2558

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ (เบื้องต้น) ที่ใช้ในการประกอบการบรรยายโครงการอบรมความรู้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)[more]


รหัสแสดงข้อผิดพลาดของระบบ สาเหตุข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข 25-06-2557

กรณีเกิดการผิดพลาดของระบบ และระบบทำการแจ้งรหัสแสดงข้อผิดพลาด ให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ (คลิกเพื่อดูวิธีแก้ไข)[more]


วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ 01-04-2557

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ กรณีที่รายงานเปิดด้วยโปรแกรม Java (คลิกเพื่อดูรูปภาพ)[more]


คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีไม่มีการจดทะเบียน 21-03-2557

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีไม่มีการจดทะเบียน (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)[more]


วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 13-03-2557

วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ สามารถค้นหาได้ 2 ช่องทาง 1. ค้นหาจากป็อปอัพปุ่มแว่นขยาย หัวข้อชนิดพาณิชยกิจ หน้าจอเมนูการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีวิธีค้นหา ดังนี้ 1.1 คลิกรูปแว่นขยาย...[more]


ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ 17-02-2557

ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง)[more]


แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 09-10-2556

แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  - แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์...[more]


แนะนำการดาวน์โหลด chrome 04-04-2556

ปัญหาที่พบ IE7 ไม่สามารถบันทึกข้อมูลจากการสอบถามได้ ให้เปลี่ยน Browser ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Chrome ได้ดังนี้1.(คลิกที่นี่)2.คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด Chrome" บนหน้าจอ3.Deselect "ตั้ง Google...[more]


ข้อแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 04-03-2556

ข้อแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (คลิ๊กเพื่อเปิดเอกสาร)[more]


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 04-03-2556

เอกสารที่ใช่ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (คลื๊กเพื่อดูรายการ)[more]


ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ 11-02-2556

ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ (พค 0403) ตามลิงค์ด้านล่าง        http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/AdbeRdr90_en_US.exe[more]


การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ 31-01-2556

การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้สำหรับไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไว้แต่แรก ให้คลิ๊กขวาที่ไฟล์นั้น และเลือก เปลี่ยนชื่อ  ( rename )...[more]


วิธีกำหนดสิทธิรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 22-01-2556

วิธีกำหนดสิทธิรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ  คลิ๊กเพื่อเปิดตัวอย่างวิธีการกำหนดสิทธิ[more]


แนะนำวิธีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย 04-01-2556

กรณีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย (ปุ่มซูม) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงาน pop-up โดยพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ การปรับค่าเพื่อใช้งานทำได้หลากหลายวิธีดังนี้  1.กรณีใช้งานด้วย IE6 (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ)...[more]