ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 03-01-2557 13:11


ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 ปรับปรุงใหม่ แก้ไขเพิ่มเป็นทั้งหมด 157 รหัส โดยเพิ่มรหัส 46109 การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง เกี่ยวกับสินค้า เช่น นายหน้าขายสินค้า นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)