แบบบันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ 27-10-2558 16:18


สำหรับใช้ในกรณีแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ จากผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง) หรือ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่หน้าระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ที่หัวข้อแบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ เรื่อง แบบบันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน