แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 09-10-2556 15:33


แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

- แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (Fix Form)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

- วิธีการบันทึกข้อมูล (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

- ปัญหาและข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

- แนวทางการติดตามสถิติและข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล อบต. (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)