วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 13-03-2557 11:48


วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ สามารถค้นหาได้ 2 ช่องทาง

1. ค้นหาจากป็อปอัพปุ่มแว่นขยาย หัวข้อชนิดพาณิชยกิจ หน้าจอเมนูการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีวิธีค้นหา ดังนี้

1.1 คลิกรูปแว่นขยาย ที่ช่องรหัสหลัก เพื่อให้ระบบแสดงป็อปอัพข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ

1.2 กรอกข้อความของกิจการที่ต้องการค้นหาในช่องวัตถุประสงค์หลัก โดยใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ เพื่อให้ระบบสามารถค้นหารหัสได้ละเอียดขึ้น

1.3 คลิกปุ่มค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหารหัสที่ต้องการ

 

2. ค้นหาจากไฟล์ Excel รหัสธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (regcom.dbd.go.th) หัวข้อข่าวสารน่าสนใจ/กิจกรรม เรื่อง ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552