วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ 01-04-2557 13:01


วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ กรณีที่รายงานเปิดด้วยโปรแกรม Java (คลิกเพื่อดูรูปภาพ)